Dansk Selskab for Good Clinical Practice (DSGCP)

Dansk Selskab for Good Clinical Practice blev stiftet i 1987 med det formål, at
diskutere og udbrede kendskabet til Good Clinical Practice (GCP) og klinisk
forskningsmetodologi.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består fra og med 3 til og med 9 personer valgt på generalforsamlingen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Kontakt os

Bestyrelsen kan kontaktes gennem vores sekretariat Contar, eller direkte på nedenstående kontaktdetaljer.

Kontakt os

Vedtægter

Vedtægter og vedtægtsændringer foretages på generalforsamlingen. De seneste vedtægter er vedtaget d. 14.april 2021.

Æresmedlemmer

Medlemmer kan udnævnes til æresmedlemmer af selskabet af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfri, men anses i alle andre sammenhænge for ordinære Medlemmer.

Referat

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder ca. 6 gange årligt. På bestyrelsesmøderne besluttes og planlægges kommende arrangementer, afholdte arrangementer evalueres samt selskabets økonomi gennemgås. Der skrives referat efter hvert bestyrelsesmøde, herunder hvilke beslutninger der er taget.

Lene Eskildsen, formand

Head of QA, Vicore Pharma AB, lene.eskildsen@gmail.com, mobil 2372 8863

 

Dorte Almstrup, næstformand

Clinical Project Manager, YmAbs Therapeutics A/S, dortealmstrup@gmail.com, Mobil 6160 6300

 

Zandra Engelbak Nielsen, kasserer

Klinisk sygeplejespecialist/projektsygeplejerske, RH, zandra.engelbak.nielsen@regionh.dk, Mobil 3545 0609

 

Birgitte Schlemmer, bestyrelsesmedlem

GCP-koordinator, GCP-Enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospital, schlemmer@clin.au.dk, Mobil 6166 0773

 

Lene Kløvgaard, bestyrelsesmedlem

Dgl. leder af Hjertemedicinsk Forskningsenhed, Rigshospitalet, Lene.Kloevgaard@regionh.dk, Mobil 3545 1191

 

Svend Ladefoged Nielsen, bestyrelsesmedlem

Sagsbehandler i kliniske forsøg, Lægemiddelstyrelsen, svln@dkma.dk, Mobil 2335 5950

 

Charlotte Olesen, bestyrelsesmedlem

Director, Clinical Operations, Larix A/S, col@larixcro.com, Mobil 8188 1448

 

Vicki Thomsen, bestyrelsesmedlem

Clinical Trial Manager, Symphogen, vith@symphogen.com, Mobil 2981 5490

 

Rie Nisted Velling, bestyrelsesmedlem

Senior Consultant, RNV Consult, RNV@RNVConsult.dk, Mobil: 3094 5732  

 
Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.