Dansk Selskab for Good Clinical Practice (DSGCP)

Dansk Selskab for Good Clinical Practice blev stiftet i 1987 med det formål, at
diskutere og udbrede kendskabet til Good Clinical Practice (GCP) og klinisk
forskningsmetodologi.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består fra og med 3 til og med 9 personer valgt på generalforsamlingen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Kontakt os

Bestyrelsen kan kontaktes gennem vores sekretariat Contar, eller direkte på nedenstående kontaktdetaljer.

Kontakt os

Vedtægter

Vedtægter og vedtægtsændringer foretages på generalforsamlingen. De seneste vedtægter er vedtaget d. 21. marts 2023.

Æresmedlemmer

Medlemmer kan udnævnes til æresmedlemmer af selskabet af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfri, men anses i alle andre sammenhænge for ordinære Medlemmer.

Referat

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder ca. 6 gange årligt. På bestyrelsesmøderne besluttes og planlægges kommende arrangementer, afholdte arrangementer evalueres samt selskabets økonomi gennemgås. Der skrives referat efter hvert bestyrelsesmøde, herunder hvilke beslutninger der er taget.

Lene Eskildsen, formand

Head of QA, Vicore Pharma AB, lene.eskildsen@gmail.com, mobil 2372 8863

 

Dorte Almstrup, næstformand

Ass. Director Clinical Operations, Ymabs Theapeutics, dortealmstrup@gmail.com, Mobil 6160 6300

 

Thomas Eskildsen, kasserer

Senior project manager, KLIFO A/S, thomas.eskildsen@klifo.com, Mobil 2679 2126

Lene Kløvgaard, bestyrelsesmedlem

Hjertemedicinsk Forskningsenhed, Rigshospitalet, Lene.Kloevgaard@regionh.dk, Mobil 3545 1191

 

Svend Ladefoged Nielsen, bestyrelsesmedlem

GCP inspektør, Lægemiddelsyrelsen, svln@dkma.dk, Mobil 2335 5950

 

Charlotte Olesen, bestyrelsesmedlem

Clinical Project Director, Pharmacosmos, chol@pharmacosmos.com, Mobil 4164 4721

 

Henriette Kunoy Bendixen, bestyrelsesmedlem

GCP-koordinator, GCP-enheden ved Odense Universitetshospital, henriette.kunoy.bendixen@rsyd.dk, Mobil 2172 7357

 

Birgitte Rix Nørgaard, bestyrelsesmedlem

Kvalitetskordinator, KFE & A-CTO, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospitalbignoe@rm.dk, Mobil 2979 3781

 
Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.