Dansk Selskab for
Good Clinical Practice

 
Velkommen til Dansk Selskab for Good Clinical Practice (DSGCP)

Dansk Selskab for Good Clinical Practice blev etableret med det formål, at
diskutere og udbrede kendskabet til Good Clinical Practice (GCP) og klinisk
forskningsmetodologi.

 

Medlemmerne

Medlemmerne af Dansk Selskab for Good Clinical Practice udgør en bred vifte af klinikere, ansatte ved offentlige forskningsenheder, ansatte i medicinal- og biotekindustrien, ansatte ved de danske GCP-enheder, medlemmer fra Det Videnskabsetiske Komité system og Lægemiddelstyrelsen samt medlemmer, der beskæftiger sig med, eller interesserer sig for GCP og kliniske forsøg.

Medlemsmøder og kurser

Dansk Selskab for Good Clinical Practice afholder løbende møder, så medlemmerne får mulighed for at følge med i den seneste udvikling indenfor national og international lovgivning samt mulighed for at diskutere relevante emner inden for GCP og kliniske forsøg.

Udover medlemsmøderne afholdes ligeledes kurser, hvor der er mulighed for at uddanne sig indenfor GCP området.

GCP er et lovkrav

Siden 2004 har det været et lovkrav i Danmark at GCP skal følges, når kliniske forsøg med lægemidler udføres. Lovkravet gælder ikke kun for forsøg i medicinal- og biotekindustrien, men også for forsøg gennemført i offentligt regi.

Dansk Selskab for Good Clinical Practice samarbejder med en række videnskabelige selskaber og instanser involverede i kliniske forsøg.

 
PÆNE ORD FRA VORES MEDLEMMER

"Jeg synes, at det er nogle gode og inspirerende møder I holder. Fortsæt med dette, og endelig også med møderne i Aarhus"

"Det var dejligt at foredragsholderne havde så forskellig baggrund, så emnet blev belyst fra forskellig vinkel. Heldigt at repræsentanter fra myndighederne også havde valgt at deltage. Godt møde!"

Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.