Nytårsbrev 2021

Kære alle,

Vi er allerede ved at være på den anden side af julen og nytåret nærmer sig. Mange har nok oplevet en jul, der ikke helt blev som planlagt, men forhåbentlig har alle kunnet fejre julen på trods. Afstand, isolation, men heldigvis også vaccinationer er igen blevet en del af vores hverdag.

I GCP selskabet har efteråret stået i kursernes tegn. Hele tre fysiske kurser er det faktisk blevet til - to med risk management på dagsordenen og et helt ordinært basiskursus i GCP. Basiskurset blev desværre aflyst sidste år, så ikke så overraskende var der også på dette kursus fuldt hus.

Ud over kurserne blev der i september afholdt et fysisk medlemsmøde på Rigshospitalet i København med den nye kliniske forsøgs forordning (CTR 536/2014) på dagsordenen. Repræsentanter fra både Lægemiddelstyrelsen og de nye medicinske videnskabsetiske komiteer deltog og gav seneste status på forordningen, der træder i kraft den 31 januar 2022. Mødet blev livetransmitteret til et mødelokale i Århus, så der også her var mulighed for at mødes fysisk. Det var skønt at se så mange mennesker i samme rum igen.

Året blev afrundet af med et enkelt virtuelt møde om personlig medicin. Et spændende og inspirerende indlæg blev leveret af Professor, overlæge, dr.med. Henning Bundgaard fra kardiologisk afdeling på Rigshospitalet. En times indlæg som egnede sig perfekt til det virtuelle møderum.

Forårets program er på tegnebrættet. Vi planlægger først og fremmest et medlemsmøde med fokus på IT systemer dvs. IT systemer der bruges i GCP sammenhæng. Disse systemer er helt afgørende for data integriteten og derfor i tiltagende grad er i fokus ved audits og inspektioner.

I forbindelse med vores generalforsamling planlægger vi et medlemsmøde om decentrale studier. Siden vi sidst holdt et medlemsmøde med dette emne, er der sket en hel del på området og Lægemiddelstyrelsen har desuden udgivet en vejledning. Det skal vi høre mere om. Vi har besluttet at flytte vores generalforsamling en smule, så datoen for generalforsamlingen og dermed mødet om decentrale studier er sat til de 23 marts 2022.

Den nye forordning kommer til at fylde meget for mange (også) i den kommende tid og det bliver spændende at se, hvordan den nye portal (CTIS) bliver at arbejde med i praksis. Inden sommerferien håber vi på at kunne holde endnu et status møde om forordningen, hvor der også kan deles praktiske erfaringer.

Vi ved endnu ikke om møderne bliver afholdt virtuelt eller fysisk, men vi satser på en god blanding og forhåbentligt et fysisk møde inden sommerferien. GCP enheden i Odense har tilbudt at være værter, så fysiske møder i lighed med streaming til Århus kan streames til et mødelokale i Odense - når og hvis det ellers teknisk kan lade sig gøre. Det er vi meget taknemmelige for.

Vi arbejder fortsat med etablering af et nyt medlemssystem og en afløser for vores hjemmeside. Mere om det når løsningen er ved at være klar.

I ønskes alle et rigtig godt og lykkebringende nytår.

Nytårshilsener fra bestyrelsen

 
Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.