Kære alle,

Rigtig godt nytår.

Vi håber at I alle har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år under mere normale forhold end i 2021. 2022 har været et år som har budt på mange udfordringer i verden omkring os, og hvor det gælder om at bevare optimismen trods alt, og i den forbindelse giver det god mening at citere 1. vers af Johs V Jensens, smukke Solhvervssang:

Vor sol er bleven kold

Vi er i vintervold

Og dunkle dage

Men nu er nedgang endt

Og håbet tændt

Ja håbet tændt

For nu er solen vendt

Nu kommer lyset og den lange dag tilbage

I GCP selskabet har efteråret budt på møder og kurser afholdt som et mix af fysiske såvel som virtuelle møder. Et mix som vi i GCP selskabets bestyrelse vil fortsætte ind i 2023.

I november afholdt vi vores tilbagevendende Basiskursus i GCP, et efterspurgt kursus, som vi normalt må melde udsolgt til, men i år var det ikke fyldt helt op, hvilket vi tror skyldes at der var mange tilsvarende kurser i efteråret. Men kurset fik også i år mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, så mon ikke vi også beslutter at afholde et basiskursus i 2023.

I begyndelsen af november afholdt vi et fysisk medlemsmøde som omhandlede GCP-inspektioner. Niels Michael Kamp, GCP inspektør fra Lægemiddelstyrelsen og Joris Wilms, Chief Operating Officer fra Y-mAbs præsenterede erfaringer fra inspektioner set med hhv. Lægemiddelstyrelsen og Sponsors øjne. Et meget interessant og lærerigt møde, som også havde tiltrukket mere end 100 medlemmer, og som fik mange positive tilbagemeldinger.  

Vi afsluttede efteråret med et virtuelt medlemsmøde om patient/bruger inddragelse i kliniske forsøg. Hjerteforeningens formand Christian Hassager, professor og overlæge på Hjertemedicinsk afdeling, Rigshospitalet, præsenterede Hjerteforeningens erfaringer med patienters involvering i planlægning i kliniske forsøg og Ane Appelt, lektor i fysik, University of Leeds præsenterede sine erfaringer med patientinddragelse i kliniske forsøg på både nationalt og lokalt plan i UK. Et emne som vil blive mere og mere aktuelt også i Danmark, og som var både interessant og tankevækkende.

Forårets program er på tegnebrættet, vi starter med et møde om klyngeforsøg som vi afholder som virtuelt møde midt februar, dato mm vil blive annonceret snarest muligt. Desuden planlægger vi et møde i forbindelse med generalforsamlingen den 21 marts 2023 omhandlende Auxiliary medicinal Products. Og andre ideer er i støbeskeen, men som altid vil bestyrelsen opfordre alle vores medlemmer til at give input og ideer til emner for medlemsmøder.

Bestyrelsen måtte desværre sige farvel til Vicki Thomsen, som trådte ud af bestyrelsen i efteråret. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Vicki for hendes bidrag til bestyrelsens arbejde. Som nævnt vil der blive afholdt generalforsamling 21 marts 2023, hvor flere bestyrelsesmedlemmer vil være på valg, og også den ledige plads i bestyrelsen efter Vickis udtræden skal besættes, så vi forventer at der vil blive behov for nye kræfter i bestyrelsen. Så overvejer du at deltage mere aktivt i GCP selskabet, og tænker du at en plads i bestyrelsen vil være noget for dig, må du meget gerne henvende dig til vores formand Lene Eskildsen eller en af os andre fra bestyrelsen.

Vi  ønsker alle et rigtig godt og lykkebringende nytår.

Mange hilsener fra bestyrelsen

 

Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.