Kære alle,

I marts 2022 blev vores noget aldrende hjemmeside skiftet ud med en ny medlemsportal. Medlemsportalen ligner den tidligere hjemmeside, kan findes på samme adresse (www.dsgcp.dk), men har i modsætning til tidligere integreret vores medlemssystem med portalen. Ved overgangen til den nye medlemsportal er der blevet ryddet op, så kun personlige medlemmer og kontaktpersoner fra enheder/virksomheder er flyttet med over. Alle andre brugere dvs. medarbejdere i f.eks enheder/virksomheder skal, hvis ikke allerede de er blevet det i perioden fra marts til nu, oprettes på ny. Det kan man gøre på medlemsportalen under ”Medlemskab/Tilføj medarbejder til eksisterede enhed/virksomhed”. Først herefter er det muligt at logge ind og f.eks. tilmelde sig kurser eller møder.

Vi startede foråret i GCP selskabet med et online møde om IT systemer. Anvendelse og validering af IT systemer i kliniske forsøg er en disciplin der bliver mere og mere aktuel. En disciplin der både kræver viden om GCP, lovgivning om kliniske forsøg og ikke mindst teknisk forståelse. Ved forårets første medlemsmøde i marts fik vi derfor gode råd og inputs til hvordan man kan forberede sig på audits og inspektioner af IT systemer anvendt i kliniske forsøg.

Forårets næste medlemsmøde blev også afholdt online og var et opfølgende møde med emnet ”decentrale studier”. Mødet blev afholdt inden selskabet årlige generalforsamling og var en opfølgning på et tidligere møde afholdt i januar 2021. Lægemiddelstyrelsens vejledning om decentrale forsøg (D59BBBE1CFCD468F986BCDB90192D201.ashx (laegemiddelstyrelsen.dk) var i fokus på mødet.

I januar 2022 trådte den nye forordning om kliniske forsøg (Clinical Trial Regulation 536/2014) langt om længe i kraft. I efteråret 2021 holdt vi et medlemsmøde med genopfriskning af forordningens hovedindhold og i juni kunne vi så invitere til møde med fokus på de første erfaringer med forordningen og den nye portal (CTIS). Mødet blev afholdt fysisk hos henholdsvis Atrium i Kbh, samt Odense og Århus. Dejligt at se så mange fremmødte.

Vi bliver ofte spurgt om vi vil optage vores virtuelle møder eller sende Teams links ud til vores fysiske møder. På nuværende tidspunkt gør vi ingen af delene. Vi bestræber os derimod på at holde et mix af virtuelle og fysiske møder, så det ikke er nødvendigt at bruge rejsetid hver gang. Hvis vi begynder at optage de virtuelle møder eller give mulighed for at deltage via Teams på vores fysiske møder, kunne man være bekymret for at kun få ville dukke op til selve møderne. Da netværksdelen også er en vigtig del af selskabets virke, fortsætter vi derfor med at være lidt firkantede dvs. med ikke at optage virtuelle møder eller sende Teams links ud til fysiske møder.

Præsentationer fra medlemsmøderne bliver, hvis vi modtager dem fra foredragsholderne, lagt på vores hjemmeside. De kan tilgås, hvis man er logget ind på hjemmesiden og kan findes under det afholdte arrangement. Se under Arrangementer/Tidligere arrangementer. Link til præsentationerne ligger i toppen af arrangementsbeskrivelsen som f.eks. her: Dansk Selskab for Good Clinical Practice (dsgcp.dk)

Efterårets program er i støbeskeen. Vi planlægger et medlemsmøde med fokus på patient involvering i kliniske forsøg og håber også at kunne holde møde om de nyeste ”trends” indenfor GCP inspektioner og dertilhørende inspektionsfund. Desuden planlægger vi som vanligt et GCP basis kursus. Alle møder og kurser annonceres på medlemsportalen (www.dsgcp.dk ).

I ønskes alle en dejlig, solrig og afslappende sommer.

Sommerhilsener fra bestyrelsen

sol - Faxehallerne S/I

Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.