Generelle betingelser for brug af hjemmesiden, medlemskab og betaling

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger 

Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 

Dansk Selskab for Good Clinical Practice (DSGCP) C/O Contar Aps,  Rysensteensgade 14, 1. Tv., 1564 København. 

Medlemsskab

Informationen på hjemmesiden er tilgængelig for alle, men tilmelding til kurser og medlemsmøder, samt adgang til materiale fra tidligere afholdte møder kræver medlemskab af Dansk Selskab for Good Clinical Practice.

Der er to former for medlemskab. Et personligt medlemskab eller et virksomheds-/enhedsmedlemskab. Ansatte i en virksomhed eller enhed med virksomheds-/ enhedsmedlemskab har, hvis de er oprettede som medarbejdere på hjemmesiden, automatisk adgang til materiale fra afholdte møder, samt mulighed for at tilmelde sig kurser og medlemsmøder.

Indmeldelse i selskabet sker under ”Medlemskab” på selskabets hjemmeside www.dsgcp.dk.

Du modtager en bekræftelse per e-mail kort tid efter du har indmeldt dig eller din virksomhed/enhed.

Opsigelse af medlemskab refunderes ikke, hverken helt eller delvist. Opsigelse skal ske ved at sende en mail til sekretariat@dsgcp.dk.

Betaling

Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen og opkræves umiddelbart herefter.

Den gældende kontingentet sats kan findes under ”Medlemskab”.

For nye medlemmer opkræves det årlige kontingent for indeværende år ved indmeldelse. Ved indmeldelse efter 1. december opkræves dog kontingent for det efterfølgende år.

Møder og kurser

Langt de flest arrangementer er gratis for selskabets medlemmer, men ved enkelte arrangementer såsom kurser opkræves der deltagerbetaling. Når arrangementet annonceres på hjemmesiden, fremgår det om der er deltagerbetaling.

Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail kort tid efter du har tilmeldt dig et arrangement.

Ved arrangementer med deltagerbetaling tilbagebetales betalingen ved framelding inden udløb af tilmeldingsfristen. Ved framelding efter udløb af tilmeldingsfristen opkræves deltagerbetalingen fuldt.

Generelle betingelser for brug af hjemmesiden

Privatlivspolitik

1. Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, som du giver Dansk Selskab for Good Clinical Practice (DSGCP) i forbindelse med oprettelse af din profil pa° DSGCP’s hjemmeside og dit medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i DSGCP’s medlemssystem, der administreres af Contar Aps og Foreningsadministrator.

DSGCP indhenter og behandler primært personoplysninger som navn og email na°r du opretter en profil pa° hjemmesiden, samt CPR/EAN nummer, adresse, telefonnummer og faktureringsoplysninger, na°r du opretter medlemskab eller tilmelder dig kurser. DSGCP opfordrer dig løbende til at opdatere dine oplysninger. DSGCP behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

2. Formål

Dine personoplysninger bruges til at sende dig information om kommende arrangementer og nyheder via hjemmesiden, til at fakturere i forbindelse med arrangementer og til at oprette deltagerlister/medlemslister i forbindelse med arrangementer og dit medlemskab.

3. Videregivelse af personoplysninger

DSGCP videregiver kun dine personoplysninger, na°r lovgivningen eller administrationen af dit medlemskab kræver det, herunder for at sikre, at DSGCP kan løfte medlemsserviceopgaver som f.eks. fakturering, bogholderi og afholdelse af arrangementer.

DSGCP kan videregive dine personoplysninger til SKAT , hvis du f.eks. fa°r kørselsgodtgørelse mv.

4. Samtykke

Ved oprettelse af en profil pa° hjemmesiden og indmeldelse i DSGCP indhentes dit samtykke samtidigt til at DSGCP ma° behandle og videregive dine personoplysninger til Contar Aps til brug for varetagelsen af dit medlemskab og til Foreningsadministrator der administrerer vores hjemmeside.

Desuden indhentes dit samtykke til at DSGCP:

1. Ma° behandle og videregive dine personoplysninger som navn og ansættelsessted m.v. ved deltagelse i et af DSGCP’s netværk og/eller arrangementer.

2. Ma° tage, opbevare, behandle og videregive billeder og filmklip fra arrangementer afholdt af eller i samarbejde med DSGCP til brug for f.eks. DSGCP’s hjemmeside.

5. Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. DSGCP sletter dine personoplysninger, na°r de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af personoplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvorna°r personoplysninger slettes.

Hvis du ikke længere ønsker at have en profil pa° hjemmesiden, kan den slettes under profiloplysninger.

6. Sikkerhed

DSGCP har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den tid enhver til gældende lovgivning.

Skulle DSGCP til trods for ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger blive udsat for hacking eller andet datamæssigt sikkerhedsbrud orienteres berørte medlemmer hurtigst muligt og senest 24 timer efter, at DSGCP er blevet bekendt med bruddet.

7. Indsigt og klager

Du har ret til at fa° oplyst, hvilke personoplysninger DSGCP behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes. Du kan ogsa° tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet personoplysninger om dig. Hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:

Dansk selskab for GCP Rysensteensgade 14, 1. tv, 1564 København. Telefon: 7023 1948 E-mail: sekretariat@dsgcp.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ogsa° mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K 5

Telefon: 3319 3200 E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

Her kan betales med:
 
Brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies til at føre statistik og huske indtastede informationer.
Se hele vores cookie politik her.